The Treasury of Lives

The Petseling incarnation line was named for the monastery of the same name located in near Jakar in Bhutan's Tang valley. Petseling Monastery was founded in the eighteenth century by Jigme Lingpa's student, Drubtob Namgyel Lhundrub, who would become known as the First Petseling Tulku.

Timeline

Biographies

པད་ཚལ་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་སྒྲུབ་ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ནི་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༧༦༩ ལོར་ཁོང་གིས་པད་ཚལ་གླིང་བྱང་ཆུབ་དཔལ་རི་དགོན་ཕྱག་བཏབ།

པད་ཚལ་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན། 

པད་ཚལ་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་འགྲོ་དོན་རྡོ་རྗེ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན།

པད་ཚལ་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།