The Treasury of Lives

པད་ཚལ་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་འགྲོ་དོན་རྡོ་རྗེ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན།


Dorje Penjore is Chief Researcher at The Centre for Bhutan Studies.  

Published February 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Pad tshal gling grwa tshang las byed tshogs chung. 2010. Bum thang pad tshal gling dgon pa’i chags rabs dang sprul sku rim byon gyi rtogs brdzod. Thimphu: byang chub dpal ri grwa tshang, pp. 51-53.

Dorje Penjore
February 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།