The Treasury of Lives

ཀུ་མཱ་རཱ་ཛ་ནི་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་དང་ཀློང་ཆེན་པ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཡིན།


Ron Garry has a Ph.D. in Indo-Tibetan Buddhism and an M.A. in integral psychotherapy.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bradburn, Leslie, ed. 1995. Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications, 1995.

Dudjom Rinpoche. 2002. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Translated by Gyurme Dorje and Matthew Kapstein. Boston: Wisdom.

Karma mi 'gyur dbang rgyal. 1978. Gter bton brgya rtsa'i mtshan sdom gsol 'debs chos rgyal bkra shis stobs rgyal gyi mdzad pa'i 'grel pa lo rgyus gter bton chos 'byung. Darjeeling: Taklung Tsetrul Rinpoche Pema Wangyal, Orgyen Kunsang Chokhor Ling, p. 227.4. ff.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 197 ff.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།