The Treasury of Lives

ཨ་མདོ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡུན་རིང་དུ་གནག་རྫི་མཛད་དགོས་བྱུང་ཞིང་། ཁོང་གིས་གདན་ས་ངྷི་ཚ་དགོན་དུ་སློབ་གཉེར་ཅུང་ཟད་མཛད་ནའང་། དགུང་ལོ་སོ་བཞི་པའི་སྟེང་སྐུ་གཤེགས།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published January 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Chos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung dkar g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs. Mondgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mzhod khang, vol. 1, pp. 626-627. TBRC W28810.

Bshad sgrub rgya mtsho. 1995. Mdo smad byang rgyud kyi bshad sgrub chos kyi dga' tshal dpal mi 'gyur dge ldan bkra shis chos sdings kyi gdan rabs. Xining; Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 108-111.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།