The Treasury of Lives

བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ནི་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་དགོན་སྡེ་གཙོ་ཤོས་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་བརྒྱད་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༧༡༧ ལོ་ནས ༡༧༣༢ ལོའི་བར་དུ་གདན་ས་བསྐྱངས།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published March 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jigs med theg mchog. 1988. Rong bo dgon chen gyi gdan rabs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 205-206. TBRC W27315.

Mgon po dbang rgyal. 2000. Rgyal rabs lo tshigs shes bya mang 'dus mkhas pa'i spyi nor Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 1414. TBRC W21015.

Sonam Dorje
March 2013

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།