The Treasury of Lives

སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མི་ཡིན་ལ། པད་གླིང་ལུགས་ཀྱི་སྤུལ་སྐུ་མང་ཆེ་ནི་ཁོས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་མྱོང་། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་ལ་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཀྱང་འབོད།


Karma Rigzin is a researcher at the Institute of Language and Culture Studies.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dge 'dun rin chen. 1976. Lho 'brug chos 'byung. Thimphu: Gges don zung 'jug grub pa'i dga' tshal.

Sgang steng sprul sku. 2009. Sgang steng gsang sngags chos gling dgon pa’i bla bgyud rim byon.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།