The Treasury of Lives

གྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་ལ་ཨ་བརྒྱ་བླ་མ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཁོང་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་ལ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་རྙིང་མ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་ཆེན་སྐོར་ཞིག་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད། ཆེས་མིང་དུ་གྲགས་པའི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ལུགས་འཛིན་མཁན་གྲས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན།


Dorje Penjore is Chief Researcher at The Centre for Bhutan Studies.  

Published February 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Lam Kezang Chhoephel and Tshering Gyaltshen (2005).A'brgya bla ma gzhen phan 'gro 'dul rdo rje bstan 'dzin ring po che'i mdzad rnam mdor bsdus(A Brief Biography of Aj Lama Zhenphen Drodul Dorji Tenzin Rinpoche (1921-2005). Trashiyangtse: Lam Kezang Chhoephel

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།