The Treasury of Lives

The Chesho Tulku is a Geluk incarnation line dating from the early eighteenth century with a seat at Kumbum Jampaling in Amdo. The line originated with Ngwawang Shedrub Tenpai Nyima, who was recognized as the reincarnation of Ngawang Tenpa, the thirty-third abbot of Kumbum.

Timeline

Biographies

ngag dbang bstan pa

b.1717 - d.1786

ཆེ་ཤོས་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ནི་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་ཁྲི་རབས་དོན་གཅིག་པ་ཡིན། གཙོ་བོར་དབུས་གཙང་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་སུ་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་།