The Treasury of Lives

མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ནི་ལྡང་མ་ལྷུན་རྒྱལ་ལས་མཆེད་པའི་དཔལ་རྫོ གས་པ་ཆེན་པོ་བི་མ་སྙིང་ཏིག་གི་ བརྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡི ན། ཁོང་འཁྲུལ་ཞིག་སེངྒེ་རྒྱབ་པའི་སློབ་མ་དང་། རྗེ་ཀློང་ཆེན་པའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུམཱར་རཱཛ་ཡི་བླ་མ་ཡིན།


Ron Garry has a Ph.D. in Indo-Tibetan Buddhism and an M.A. in integral psychotherapy.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dudjom Rinpoche. 2002. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Gyurme Dorje and Matthew Kapstein, trans. Boston: Wisdom, pp. 566-568.

Bradburn, Leslie, ed. Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications, p. 146.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 196-197.

Karma mi 'gyur dbang rgyal. 1978. Gter bton brgya rtsa'i mtshan sdom gsol 'debs chos rgyal bkra shis stobs rgyal gyi mdzad pa'i grel pa lo rgyus gter bton chos 'byung. Darjeeling: Taklung Tsetrul Rinpoche Pema Wangyal, Orgyen Kunsang Chokhor Ling, pp. 62.3 ff.

'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. 1976. Gter ston brgya rtsa. In Rin chen gter mdzod chen mo v.1 pp. 291-759. Paro: Ngodrup and Sherab Drimay, p. 111A.5 ff.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།