The Treasury of Lives

བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ནི་འབྲུག་རྗེ་མཁན་པོ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བུ་སློབ་ཡིན་པ་དང་། འབྲུག་རྗེ་མཁན་པོ་གསུམ་པ་དང་། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ་བཅས་ཀྱི་གསོ་སྐྱོང་ལ་མཛད་རྗེས་ཆེ།


Jagar Dorji is a Member of Parliament, National Council of Bhutan.

Published May 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dge 'dun rin chen. 1976. Lho 'brug chos 'byung. Thimphu: Gges don zung 'jug grub pa'i dga' tshal.

Ngag dbang dpal bzang. 1976. Rdo rje 'dzin pa chen po bsod nams 'od zer gyi rnam thar snyan tshig 'dod 'jo'i 'khri shing. In The Lives of Three Bhutanese Religious Masters. Thimphu: Kunsang Topgey.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།