The Treasury of Lives

ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ ༡༧༦༨ ལོ་ནས ༡༧༧༣ ལོའི་བར་བླ་བྲང་དགོན་པའི་གདན་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་འགན་བཞེས།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Brug thar. 2002.Mdo smad byang shar gyi bod kyi 'tsho ba shog pa'i lo rgyus dang rig gnas bcas par dpyad pa. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 455.

Dkon mchog brtan pa rab rgyas. 1987.Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan su`u mi rigs dbe skrun khang, p. 399.

Dkon mchog rgyal mtshan. 1987.Bla brang bkra shis 'khyil gyi gdan rabs lha'i rnga chen. Lanzhou: Kan su’u mi rigs dpe skrun khang.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1349.TBRC W19801.

Gser tog blo bzang tshul khrum rgya mtsho. 1982.Sku 'bum byams pa gling gi gdan rabs don ldan tshang pa'i dbyangs snyan: Ziling: mtsho sngon mi rigs dbe sprun khang.

Yon tan rgya mtsho. 1897.Chos sde chen po bla brang bkra shis 'khyil. Paris, p.155.TBRC W1KG5945

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།