The Treasury of Lives

པདྨ་ཚེ་དབང་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡུལ་དེའི་སློབ་གསོ་དེང་རབས་ཅན་དུ་གཏོང་བར་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་ལ། སྐད་ཡིག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཐད་ལ་ལྷག་པར་མཛད་རྗེས་ཆེ།


Jagar Dorji is a Member of Parliament, National Council of Bhutan.

Published May 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།