The Treasury of Lives

དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་ལ་ཧུམ་རལ་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་ཞེས་ཀྱང་འབོད་ལ། དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་བླ་མ་ཡིན། ཁོང་ནི་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དར་ཞིང་སྤེལ་བར་མཛད་མཁན་ཡིན་ལ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་འབྲུག་པའི་ཐེངས་དང་པོའི་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་དུས། ཁོང་གི་རྗེས་འཇུག་དག་གིས་རོགས་རམ་ཆེན་མོ་མཛད།


Dorje Penjore is Chief Researcher at The Centre for Bhutan Studies.  

Published February 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Hum ral brgyud shes rab dpal bzang gis mdzad pa’i hum ral drung drung yab sras kyi rnam thar mdo tsam gleng ba rin po che’i do. Thimphu: Centre for Bhutan Studies, Monograph No 7, January 2004.

Yonten Dargye & P. K. Sorensen. 2001.The Biography of Pha ‘brug sgom zhig po called the Current of Compassion. Thimphu: The National Library.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།