The Treasury of Lives

ཉེ་གནས་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་ནི་འབྲི་གུང་མཐིལ་གྱི་གདན་རབས་བཞི་པ་སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཡིན་ལ། ཞལ་གདམས་གེགས་སེལ་སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས་མཛད་པས་སྙན་གྲགས་ཆེ།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published April 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2004. Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In 'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 358. TBRC W27020.

Grags pa rin chen. 2004. Zhal gdams gegs sel snying po'i bcud bsdus. In 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, vol. 28, pp. 209-224. TBRC W00JW501203.

Śākya rin chen. N.d. Yar lung jo bo shAkya rin chen gyis mdzad pa'i chos 'byung. TBRC W25583.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།